mask

Do kiedy należy rozliczyć dochody z zagranicy w Polsce?

Dochód uzyskany za granicą przez osoby mieszkające w Polsce często budzi wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie podatkowe. Czy polscy rezydenci podatkowi muszą płacić podatek od dochodów uzyskanych za granicą? Jeśli tak, to jak i kiedy należy je rozliczyć? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania oraz wyjaśnić, jakie obowiązki ciążą na osobach otrzymujących dochody z innych krajów.

Podatek od dochodów zagranicznych – kto musi go płacić?

W Polsce obowiązuje zasada rezydencji podatkowej, co oznacza, że osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski są zobowiązane do opodatkowania wszystkich swoich dochodów – zarówno tych uzyskanych w kraju, jak i za granicą. Jeśli więc jesteś rezydentem podatkowym w Polsce i otrzymujesz dochody z innych krajów (np. wynagrodzenie za pracę, rentę czy emeryturę), musisz je uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie rozliczenia dochodów zagranicznych, skontaktuj się z Biurem Rachunkowym Mc2 ze Szczecina.

Jak i kiedy rozliczyć dochód zagraniczny w zeznaniu podatkowym?

Aby prawidłowo rozliczyć dochody uzyskane za granicą, należy wypełnić polskie zeznanie podatkowe (PIT) i uwzględnić w nim zarówno dochody krajowe, jak i zagraniczne. Dochody zagraniczne wpisuje się do formularza PIT w części dotyczącej „Dochodów z zagranicy”, gdzie należy podać kwotę dochodu oraz ewentualne koszty uzyskania przychodu. Następnie trzeba obliczyć kredyt podatkowy, który można odliczyć od podatku należnego w Polsce. Termin rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą jest taki sam, jak w przypadku dochodów krajowych – zeznanie podatkowe musi być złożone do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku opóźnień w rozliczeniu dochodów zagranicznych grozi kara w postaci odsetek za zwłokę, a także ewentualne sankcje ze strony organów podatkowych. Dlatego warto pamiętać o terminach i odpowiednio wcześnie zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje potrzebne do prawidłowego rozliczenia podatku.