mask

OBSŁUGA KSIĘGOWA STOWARZYSZEŃ – Szczecin

Mam do zaoferowania obsługę księgową stowarzyszeń. Dysponuję rozległą wiedzą na temat organizacji działających w trzecim sektorze gospodarki, którą stale aktualizuje. Prowadzę księgi rachunkowe na rzecz organizacji pozarządowych oraz możemy przejąć obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową tychże instytucji. Znam się na rozliczaniu darowizn, grantów, dotacji oraz innych form wsparcia finansowego, które pochodzą od podmiotów w kraju, jak i zza granicy. W ramach świadczonych usług sporządzam sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z realizacji projektów, a także dokonuję rozliczeń z urzędem skarbowym.

 

Obowiązki księgowe dotyczące stowarzyszeń

Po zakończeniu roku księgowego konieczne jest złożenie sprawozdania finansowego. Jednym z jego rodzajów jest deklaracja CIT-8. Obowiązek ten spoczywa na zarządzie lub innym organie zarządzającym stowarzyszeniem. Sprawozdanie obejmuje informacje na temat działalności organizacji, które umieszcza się również w księgach rachunkowych. Dokument ten musi zostać złożony w terminie do końca trzeciego miesiąca nowego roku obrotowego. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara ograniczenia wolności.

 

gora paragonow

Obecnie sprawozdania finansowe mogą być podpisywane online, co znacznie przyspiesza cały proces. W tym celu wykorzystuje się podpisy elektroniczne lub profil zaufany. Nawet jeśli sporządzenie sprawozdania zostanie powierzone zewnętrznej firmy, konieczne jest jego podpisanie przez co najmniej jednego członka zarządu.

Obowiązkiem związanym z prowadzeniem stowarzyszenia jest również przygotowywanie skomplikowanej dokumentacji, która informuje o przychodach, rozchodach i kosztach pracowniczych. Podmiot ten może również wystawiać faktury i używać kasy fiskalnej.

Zajmuję się obsługą księgową stowarzyszeń w Szczecinie i okolicach. Z wieloma organizacjami współpracuję również zdalnie.