mask

Obsługa księgowa dla jednoosobowych działalności gospodarczych – Szczecin

kobieta z mężczyzna

Właścicielom jednoosobowych działalności gospodarczych oferuję obsługę księgową dla JDG w formie księgowości uproszczonej. Oznacza to, że możliwe jest rozliczanie się przedsiębiorcy według podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z chęcią pomożemy w doborze formy opodatkowania, która okaże się dla Państwa najkorzystniejsza.

 

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY KPIR A RYCZAŁTEM EWIDENCJONOWANYM?

Główną różnicą między tymi dwoma formami księgowości jest to, że w przypadku KPiR należny podatek obliczany jest na podstawie dochodu (rozumianego jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania), a w ramach ryczałtu ewidencjonowanego podczas obliczania podatku dochodowego nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodu. Ryczałt ewidencjonowany jest korzystny przede wszystkim z powodu niskich stawek podatkowych (minimalna stawka wynosi zaledwie 2%) oraz możliwości opłacania zaliczek co kwartał – jednak nie każdy może z tej formy rozliczenia korzystać. Należy również pamiętać, że koszty uzyskania przychodu w ramach ryczałtu nie będą odliczane od podatku.

 

Jakie są obowiązki księgowe przy firmie jednoosobowej?

Obsługa księgowa dla jednoosobowych działalności gospodarczych w Szczecinie obejmuje wiele obowiązków. Wśród nich warto wyróżnić:

  • ewidencję VAT – dotyczy tylko czynnych płatników VAT,
  • ewidencję wyposażenia – przedmioty o wartości większej niż 1500 zł,
  • ewidencję przebiegu pojazdów służbowych,
  • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych – o wartości powyżej 3500 zł.

W moim biurze pomagam również w zakładaniu działalności gospodarczej i przedstawiam obowiązki z tym związane.

 

Obsługa księgowa firm jednoosobowych przez specjalistów

W naszym biurze zajmujemy się profesjonalną obsługą księgową dla jednoosobowych działalności gospodarczych. To rozwiązanie skierowane do osób, które nie są w stanie samodzielnie rozliczać swoich przychodów i rozchodów. Skorzystanie z pomocy specjalistów ma wiele zalet. Najważniejsze z nich to:

  • możliwość uniknięcia poważnych błędów, które skutkują konsekwencjami prawnymi i finansowymi,
  • szybsze dopełnienie formalności – to ważne zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsiębiorca realizuje wiele operacji w krótkim czasie,
  • możliwość skupienia się na kwestiach, których nie można powierzyć innym osobom,
  • szeroka wiedza specjalisty – przepisy dotyczące rozliczania jednoosobowych działalności regularnie się zmieniają, a specjaliści stale poszerzają i aktualizują swoją wiedzę,
  • przeniesienie odpowiedzialności za wykonane obliczenia na specjalistę.

Obsługa księgowa firm jednoosobowych sprawdza się niezależnie od branży, w której działa przedsiębiorstwo. Kieruję taką usługę przede wszystkim do osób, które nie mają czasu, by samodzielnie zajmować się księgowaniem i śledzeniem zmian w prawie.

Współpracuję przede wszystkim z przedsiębiorcami ze Szczecina, jednak z wielu moich usług można skorzystać również online.