mask

Rozliczenia spółek – Szczecin

W zakres moich usług wchodzą rozliczenia spółek w Szczecinie. Współpracuję z osobami prowadzącymi różne typy działalności. Obsługuję m.in.:

  • spółki komandytowe,
  • spółki partnerskie,
  • spółki jawne,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne,
  • spółki PSP.

Rozliczenia spółek zazwyczaj przyjmują postać pełnej księgowości. Prowadzę księgi rachunkowe, w których umieszcza się najważniejsze informacje o wszelkich transakcjach i operacjach zachodzących w przedsiębiorstwie. Przygotowuję również ewidencję, która jest niezbędna w przypadku rozliczania ryczałtowego i obliczania podatków. Kompletuję wszystkie dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy, a następnie składam je w stosownych urzędach.

 

Rozliczenia księgowości spółek online

Oferuję rozliczenia księgowości spółek online. Taka usługa pozwala na znacznie szybsze dopełnianie wymaganych formalności bez konieczności osobistych odwiedzin w biurze rachunkowym. Rozliczam dokumenty przesłane przez klienta, a następnie wysyłam je do odpowiedniego urzędu. Obecnie podpisy pod dokumentacją można składać również poprzez profil zaufany, co znacznie upraszcza proces dopełniania formalności.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat oferowanych usług dla spółek zapraszam do kontaktu.