mask

Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Oferuję kompleksową pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej. Służę wsparciem merytorycznym w kwestii wyboru formy prawnej, optymalnej formy opodatkowania, a także właściwego kodu PKD. Pomagam w wypełnieniu wszelkich niezbędnych formularzy, w tym wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przeprowadzę Klienta przez wszystkie procedury rejestracyjne, m.in. rejestrację w urzędzie statystycznym w celu uzyskania numeru REGON czy w urzędzie skarbowym dla celów podatku od towaru i usług oraz podatku dochodowego. Oczywiście konieczne będzie również zgłoszenie firmy do ZUS-u.

Po założeniu firmy pomagam również prowadzić księgowość uproszczoną lub pełną, w zależności od rodzaju działalności i uzyskiwanych przez nią dochodów.

 

spotkanie w biurze

Dlaczego warto powierzyć zakładanie działalności specjaliście?

Zakładanie działalności gospodarczej jest czasochłonnym procesem, który wymaga dopełnienia wielu formalności. Wiąże się z koniecznością przeanalizowania aktualnych przepisów i złożenia dokumentów w stosowanych urzędach. Osoby, które nigdy wcześniej nie zakładały firmy, mogą mieć problem w zorientowaniu się, które formalności dotyczą danej formy działalności. Specjalista może od razu wskazać kolejne kroki, co oszczędza ogromną ilość czasu.

Zakładanie działalności gospodarczej przy udziale specjalisty ma jeszcze jedną zaletę. Pomagam wybrać odpowiednią formę opodatkowania, co przekłada się na oszczędność znacznej sumy pieniędzy w kolejnych latach pracy. Biorę pod uwagę, czy właściciel firmy będzie ponosił jakiekolwiek koszty i czy istnieje możliwość rozliczania ich z niższym podatkiem. Warto pamiętać, że formę opodatkowania można zmienić już w trakcie prowadzenia firmy, jednak wiąże się to z koniecznością przestrzegania różnych przepisów.

Oferuję zakładanie działalności w Szczecinie. Współpracuję również z klientami z innych miast, kontaktując się z nimi online.