mask

KADRY I PŁACE – Szczecin

Świadczę usługi związane z prowadzeniem kadr i płac w Państwa przedsiębiorstwie. Obsługa kadrowo-płacowa polega przede wszystkim na prowadzeniu akt personalnych pracowników, naliczaniu wynagrodzeń oraz rozliczaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz tego zajmuję się:

  • sporządzaniem i archiwizowaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
  • wystawianiem świadectw oraz zaświadczeń,
  • sporządzaniem raportów oraz deklaracji dla instytucji podatkowych,
  • rozliczaniem urlopów, delegacji i innych.

Zlecenie profesjonalnej obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznej firmie jest ogromną pomocą przede wszystkim w przypadku zatrudniania dużej liczby pracowników. Osoby zatrudnione oczekują, że kwestie wynagrodzeń będą przejrzyście i bezproblemowo zarządzane, a zadowolenie pracowników w tej materii jest niezwykle ważne dla utrzymania wysokich morale.

 

pracująca kobieta

Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje przede wszystkim prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej. Ważny jest także kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, czyli instytucjami, do których trafiają opłacane składki. W ramach obsługi kadrowo-płacowej prowadzę teczki osobowe pracowników i pomagam sporządzać świadectwa pracy. Przygotowuję również wypowiedzenia, ewidencje i rozliczenia, które trafiają do pracowników. Zajmuję się wypełnianiem umów bankowych, wystawiam pracownikom zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków (w celu uzyskania kredytu lub pomocy społecznej) oraz prowadzę korespondencję z urzędami w imieniu klienta. W ramach obsługi kadrowo-płacowej tworzę również rozliczenia roczne dla pracowników – to przede wszystkim deklaracje PIT.

 

Dlaczego warto skorzystać z usług dotyczących kadr i płac?

Powierzenie obowiązków związanych z kadrami i płacami specjalistom pozwala na znacznie sprawniejsze dopełnianie wymaganych formalności. Księgowy dysponuje wiedzą, która pozwala na tworzenie dokumentacji i wyliczanie składek w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W moim biurze zajmuję się obsługą nawet bardzo dużych firm, zatrudniających wielu pracowników. Rozliczanie kadr i płac jest moją pracą – dzięki mnie przedsiębiorca może skupić się na innych obowiązków, których nie da się powierzyć zewnętrznym specjalistom.

Obsługa kadr i plac musi przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem. Ewentualne błędy czy niedotrzymanie terminów może bowiem doprowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Specjalista orientuje się w aktualnych przepisach i wszystkich zmianach w ich obrębie, dlatego może wyeliminować takie przeszkody. Pomaga w podejmowaniu odpowiednich decyzji i poprawnym przygotowaniu dokumentów do wysyłki.

Oferuję obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorcom ze Szczecina i okolic. Świadczę usługi również w opcji zdalnej – wystarczy przesłać dokumenty do mojego biura. W razie pytań dotyczących kadr i płac służę pomocą.