mask

Zmiany podatkowe od 2024 roku. Co warto wiedzieć?

Możliwe, że w 2024 roku Polacy będą musieli zmierzyć się z nowymi przepisami podatkowymi, które mają wprowadzić istotne zmiany w systemie opodatkowania. Nowe regulacje mają na celu uproszczenie systemu podatkowego oraz zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Warto zatem przyjrzeć się najważniejszym zmianom, które mogą nastąpić w najbliższym czasie.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw

W 2024 roku przewiduje się zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwa będą musiały zapoznać się z nowymi limitami wartości sprzedaży i przychodu – wszystko to, aby móc korzystać z ulg podatkowych przewidzianych dla małych firm. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły skorzystać również z ulgi podatkowej na innowacyjnych pracowników lub ekspansję rynku zbytu. Przedsiębiorcom oferowane będą także ulgi w zakresie jednorazowej amortyzacji, ale ze szczegółami planowanych zmian warto zapoznać się, zasięgając porady księgowej – Biuro Rachunkowe Mc2 ze Szczecina zaprasza do kontaktu w sprawach związanych m.in. z rozliczeniem podatku.

Czego dotyczy zmiana w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych?

Kolejnym istotnym elementem zmian podatkowych w 2024 roku będzie zmiana dotycząca limitu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jedną z metod opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, dzierżawy i umów o podobnym charakterze jest system ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Aktualnie obowiązujący przepis ustanawia limit w wysokości 2 mln euro, powyżej którego podatnicy nie mogą korzystać z tego rodzaju opodatkowania. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tylko tym podatnikom, których dochody z działalności prowadzonej samodzielnie lub z dochodów spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 200 tys. euro, co stanowi równowartość 921 tys. 820 złotych.